Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad

pri príležitosti organizácie medzinárodného Slow Food farmárskeho festivalu, na ktorý sú pozvaní aj hostia z talianskeho Slow Food Pordenonese, má mesto Poprad záujem o nadviazanie intenzívnejšej medzinárodnej spolupráce s uvedenými partnermi.

Uvedený postup je v zhode s prioritami pripravovanej  koncepcie rozvoja cestovného ruchu, v ktorej má svoje miesto aj podpora miestnych farmárov, produkcia lokálnych surovín, tradičná gastronómia, zvýšenie zamestnanosti v agroturizme a zvýšenie potravinovej a energetickej sebestačnosti.

Mesto Poprad ako člen OOCR Región Vysoké Tatry má systémovo záujem o medzinárodnú spoluprácu pri výmene skúseností s partermi z horských a podhorských vidieckych oblastí, s ktorými môže zdieľať tie najlepšie riešenia pre ďalší rozvoj.

Zmenou klímy a vplyvom globalizácie potrebuje aj  náš cestovný ruch oživenie v inováciách inšpirovaných podľa svetových trendov, ktoré berú ohľad na ochranu životného prostredia.

V tomto smere podpory vidíme náš obrovský potenciál pre celkové smerovanie rozvoja cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.

 

Ing. Jozef Švagerko

primátor mesta Poprad

Uložiť odkaz do záložiek.