22. apríla 2018

Odpad

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV

PATRIA SEM:
sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy
NEPATRIA SEM:
drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovené sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly
 

DO MODRÝCH KONTAJNEROV

PATRIA SEM:
papier, najmä neznečistené papierové obaly, krabice, kartóny, lepenka, noviny, zošity, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky
NEPATRIA SEM:
mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový, voskový a dechtový papier, použité plienky, hygienické potreby a znečistené obaly a výrobky
 

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV

PATRIA SEM:
stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od nápojov, mikroténové vrecká, plastové tašky, fólie, plastové obaly – od šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov, neznečistené obaly a výrobky z plastov
NEPATRIA SEM:
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb
 

DO ČERVENÝCH KONTAJNEROV

PATRIA SEM:
neznečistené obaly z kovu, konzervy, alobal, plechovky od nápojov
NEPATRIA SEM:
kovové obaly znečistené alebo kombinované s iným obalom, napr. tuby od zubnej pasty alebo od krému na topánky
 

DO HNEDÝCH KONTAJNEROV

PATRIA SEM:
kvety, trávu, lístie, slamu, seno, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, hobliny.
NEPATRIA SEM:
kamene, betón, zemina, mŕtve telá zvierat, exkrementy, hnoj, komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, nebezpečný odpad.